فهرست بستن

وقتی سفارش می‌دهم چه ساعتی از روز به دستم می‌رسد؟

سفارشات در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ و در روز پنجشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۵ به دست شما خواهند رسید.