فهرست بستن

Month / مرداد 1399

    Loading posts...
  • فرنی دارچین

    نیاکانِ فرنی در هند ریشه داشته‌اند. این خوردنی، به مرور خود را به جاهای دیگر رسانده و به خاطر سادگی و خوشمزگی‌اش، طرفداران زیادی پیدا کرده است. پایه اصلی‌اش آرد برنج و شیر است که چاشنی‌هایی مثل دارچین طعمش را تکمیل می‌کند. اگر ‌ رنگ و سادگی فرنی‌مان را بدون تغییر می‌خواهیم ولی وسوسه‌ی استفاده…

  • کریستال‌های دارچینی

    طعم گرم دارچین در یک دسر خنک تعادل جالبی را می‌سازد. این دسر خنک در قالب کریستال‌های خوشمزه معطر به رایحه‌ی عرق دارچین ساوا در دستان‌مان قرار گرفته که خنکی‌اش دمای‌مان را به دمای خوشبختی می‌رساند و عطرش ما را آسودگی.  برای این دستور نیاز دارید به: