فهرست بستن

Month / اسفند 1398

    Loading posts...
  • اسموتی اخته خمس

    اسموتی اخته خمس اخته خمس، خودش به تنهایی کافی است. اما اگر بستری برای عرض‌اندام داشته باشد، در ترکیب با بقیه طعم‌ها غوغا می‌کند. استفاده از اخته خمس ساوا در نوشیدنی شاید جزء گزینه‌هایِ همیشه روی میزمان نباشد ولی اگر باشد خیلی خواستنی‌تر می‌شود. از آنجا که برای تهیه اسموتی، دست‌مان باز است، در نوشیدنی…